Wat is de DWSA

De DWSA is opgericht op 5 mei 2002. De Quarterly was meteen een feit, zo ook de jaarcompetitie. De jaren erna heeft het bestuur zich bezig gehouden met het opstellen van statuten, het huishoudelijk reglement, de inschrijving bij de kamer van koophandel, het uitzoeken en instellen van een aansprakelijkheidsverzekering voor alle leden. Vanaf 2004 zijn we begonnen met een wedstrijdreglement met als resultaat in september 2005 een gesprek op het bondsbureau van de KNSA, dit als doel het erkent te krijgen van de disciplines. In 2006 is er dan ook een "Demo" gegeven voor twee officials van de KNSA. De reactie van de KNSA is in 2006 uitgebleven vanwege drukte op het bondsbureau. In 2007 hebben we gepoogd het contact te herstellen wat heeft geresulteerd in een aangepast wedstrijdreglement waarin de aanbevelingen naar aanleiding van de "Demo" verwerkt waren. Ook in recente jaren, waarin we als DWSA schutters goede resultaten hebben geboekt op Europees niveau, en waarbij we voldoen aan alle door de KNSA gestelde kaders om erkenning te kunnen krijgen, wil de KNSA geen erkenning afgeven. In 2014 zijn we dan ook gestopt met deze weg te bewandelen.
Nog immer zetten we ons in voor erkenning.

Wat is de DWSA.........

DWSA staat voor "Dutch Western Shooting Association". De DWSA is geen schietvereniging, maar een overkoepelend orgaan wat de belangen behartigd van de Western Action Schutters. Dit door middels het houden van een jaarcompetitie en het geven van informatie aan verenigingen die een wedstrijd willen organiseren en het uitgeven van een clubblad "The Dutch Cowboy Quarterly". Het schieten van een DWSA wedstrijd is het aflopen van een parcours met "Historische wapens" die bestaan uit losse disciplines. De wapens die daarvoor gebruikt worden zijn modellen van voor 1900, zowel replica als originele ervan. De verenigingen die een DWSA wedstrijd willen organiseren schieten deze dan ook naar het wedstrijd reglement, maar behouden hun eigen karakter erin, zo is elke wedstrijd weer anders. De te schieten disciplines zijn: Repeteer geweer/Revolver/Enkelschots geweer/Combinatie & Coachgun.  Om lid te kunnen worden MOET je lid zijn van een schietvereniging. Al onze leden zijn dan ook al lid van een schietvereniging. 

Wat is een DWSA wedstrijd en hoe gaat het in zijn werk, onder toezicht en begeleiding van een baancommandant schiet je een ( Historisch Dynamisch ) parcours, wat als volgt gaat. Het parcours bestaat uit meerdere stages, vanaf elke stage beschiet je de doelen. De doelen zijn stalen platen of houtblokken. Alleen in de zone die is aangemerkt als schietpunt worden er handelingen met het wapen verricht ( laden/schieten & ontladen ). De verplaatsingen tussen de stages gebeurd met een ongeladen wapen, geholsterd en/of met geopende aktie van het wapen. Dit alles wordt geregistreerd met een pact-timer, die bepaald de uiteindelijke tijd van je serie. Ook kunnen er tussendoor opdrachten tussen zitten zoals bv het meenemen van attributen of het volgen van een "Sweep" dit wil zeggen dat er van te voren is bepaald in welke volgorde er doelen moeten worden geraakt of omgeschoten. Op een wedstrijd wordt er veel aan gedaan om het "Wilde westen " van vroeger te benaderen, de schietbaan wordt vaak geheel aangekleed als western stad, met allerlei tijdsgetrouwe aspecten. Net als de schutters die er ook veel aan doen om het geheel compleet te maken. 

Wat gaan wij nu doen:

Het wedstrijd reglement is recentelijk onder de loep genomen en aangepast waar nodig om aansluiting te houden met de regels zoals ze wereldwijd gelden. Uiteraard wel in overeenstemming met de geldende WWM en CWM in Nederland. Dit is belangrijk om aansluiting te kunnen houden met de buitenlandse clubs en organisaties die "Western Action Shooting" wedstrijden organiseren.

Hoe zien wij de toekomst:

Na het erkend worden van de disciplines wordt de DWSA een kennisplatform voor Western ( Action ) Shooting, waarbij gedacht wordt aan het adviseren en hulp verlenen bij het organiseren van wedstrijden. Tevens zal het een "meetingpoint" worden waar van alles te vinden over data van beurzen, wedstrijden, winkels, websites, kortom allerlei wetenswaardigheden.