De wedstrijd
Voorbeeld voor een CAS wedstrijd.
( Een beschrijving voor een DWSA wedstrijd is in de maak en zal spoedig ook hier worden weergegeven )


Elk wedstrijdscenario bestaat uit een serie van situaties (vaak gebaseerd op beroemde historische gebeurtenissen of filmscènes) waarin de schutters hun schietvaardigheid op meerdere doelen moeten bewijzen.

Een typische wedstrijdserie:
De schutter wordt opgeroepen zich naar de laadtafel te begeven. Daar aangekomen laadt hij zijn wapens met het voorgeschreven aantal patronen. Dit wordt gadegeslagen door een functionaris, die daarna de wapens controleert. De wapens blijven met de loop in veilige richting op deze tafel liggen totdat de Range Officer (=baancommandant) de schutter komt ophalen, en hem naar het eerste schietpunt brengt.

Begonnen wordt bij een tafel o.i.d. waar het geladen, maar niet doorgeladen geweer op ligt. Na het beginsignaal neemt de schutter zijn geweer op, laadt het door en vuurt op een aantal geweerdoelen (meestal 8 tot 10 stuks) en legt daarna het geweer open terug op de tafel met de loop in veilige richting. Dan volgt een verplaatsing naar een volgend schietpunt met 5 revolverdoelen, dan wederom een verplaatsing naar een schietpunt met weer 5 revolverdoelen. Vaak wordt een serie afgesloten met een aantal shotgundoelen: het ongeladen geweer ligt op tafel, de schutter neemt het met de loop in veilige richting op, laadt het, vuurt op 2 tot 6 doelen, en legt het geweer ontladen en open terug op de tafel.

Het laatste door de schutter afgevuurde schot markeert de eindtijd. Doorgaans worden daar per misser 5 seconden bij opgeteld, diegene met de laagste eindtijd is de winnaar.
Op commando van de RO loopt de schutter met zijn wapens open en de lopen omhoog gericht naar de ontlaadtafel, waar de ontladen wapens door een functionaris worden gecontroleerd. Pas na het akkoord van deze functionaris mag de schutter zijn wapens opbergen en de baan verlaten.

Er mag slechts een deelnemer per keer de baan op om een serie te schieten. Per doel mag één schot worden gelost, verplaatsingen mogen niet met geladen wapens in de hand, en na de serie moeten wapens direct worden ontladen. Het geheel staat onder toezicht van een baancommandant die de tijdsmeting start en die voor de veiligheid gedurende de hele serie in de directe nabijheid van de deelnemer blijft. Voorts zijn er twee "spotters" die het aantal missers tellen en tevens ook op de veiligheid blijven letten. Overtreding van een veiligheidsregel levert een waarschuwing, een tijdstraf, een seriediskwalificatie of zelfs een wedstrijddiskwalificatie op, al naar gelang de ernst van de overtreding. Veiligheid staat altijd voorop!