Cowboy Action Shooting (CAS)

Geschiedenis:
Waar anders dan in Amerika kan dit spelletje zijn uitgevonden. Cowboy Action Shooting (CAS) is in de jaren ’80 begonnen in Californië. Al snel kwamen de schutters bij elkaar en werd in 1987 de Single Action Shooting Society (SASS) opgericht. Er kwamen handboeken met regels zodat een wedstrijd, waar dan ook georganiseerd, zich aan dezelfde regels en richtlijnen hield. Met ondertussen ruim 100.000 leden wereldwijd is de SASS de grootste overkoepelend orgaan voor CAS. Het spelletje is in de tussentijd ook overgewaaid naar Europa en een groot aantal EU-landen organiseert CAS wedstrijden. Omdat in Europa de wapenwetten per land op bepaalde punten verschillen heeft elk land zijn eigen draai moeten geven aan het handboek van de SASS, zo ook de DWSA. 

De regels:
In dit hoofdstukje laten we de regels rondom de Wet Wapens en Munitie even buiten beschouwing, daar moeten we ons namelijk allemaal aan houden. Hier gaat het om de regels die gelden binnen een CAS wedstrijd. De DWSA volgt in principe de recentste versie van het SASS Handbook (hier beschikbaar) Elke schutter die (in Nederland) mee wil doen aan een CAS wedstrijd dient lid te zijn van de DWSA en van tevoren een Veiligheids- en RegelTest (VeRT) met succes te voltooien. Deze strenge regel is ingesteld omdat er van de schutter verwacht wordt dat deze zich op een veilige manier kan verplaatsen met geladen wapens. In deze test worden de regels van het spel uitvoerig uitgelegd en besproken. Na de uitleg volgt een examen, zowel theoretisch als in de praktijk. De cursist schiet twee stages mee en wordt beoordeeld door diegenen die daarvoor bevoegd zijn. Wanneer allebei de onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd krijgt de cursist een aparte CAS-ster met een uniek nummer, deze is en blijft bij de persoon die hem gekregen heeft. Mocht de nieuwe cowboy/cowgirl nog geen alias hebben, dan wordt deze op zeer korte termijn aan hem/haar toebedeeld. Voor een CAS wedstrijd heeft een schutter een tweetal holsters nodig en een riem om de jachtpatronen in de steken.

Rondom een wedstrijd:
Alle deelnemers melden zich van tevoren aan voor de wedstrijd, dit voorkomt problemen met de planning. CAS wedstrijden zijn namelijk afhankelijk van alle deelnemers om mee te helpen. De organisatie deelt de schutters in bij een Posse, dit is een groep variërend van 16 tot 26 schutters. De hele Posse werkt mee om de wedstrijd soepel te laten verlopen. Zo wisselen ze af tussen lege hulzen rapen, de doelen waar nodig opnieuw opzetten, het tellen van missers (de zogenaamde spotters), schutters aan de laadtafel of ontlaadtafel controleren of de tijden noteren. Elke Posse heeft ook minimaal twee Range Officers (ROs), deze zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de schutter door de stage. Zij letten op het naleven van de regels (en geven waar nodig een straf) maar coachen ook de schutter wanneer deze even de volgorde vergeten is. Daarnaast timen ze de schutter en raadplegen zij de spotters voor eventuele missers of fouten in volgorde. Aan het begin van elke stage wordt een briefing gegeven door de ROs, elke schutter in de Posse dient hierbij aanwezig te zijn. Hierin wordt het verloop van de stage uitgelegd en is er de mogelijkheid tot vragen stellen.

Het schieten:
Wanneer de schutter de lopende stage wil schieten zorgt hij eerst dat alle benodigdheden voor die stage klaar liggen en dat hij het verloop van de stage in het hoofd heeft. Daarna pakt hij de wapens op een veilige manier uit het rek/foedraal/gun cart waarbij de in het handboek gestelde regels in acht worden genomen. De schutter begeeft zich naar de laadtafel, waar hij onder toezicht van de zogenaamde “Laad RO” zijn twee revolvers en het geweer voorlaadt. Het jachtgeweer blijft leeg. Wanneer de schutter aan de beurt is wordt hij naar voren geroepen door de RO die dan zal mededelen “Range is hot”. De wapens worden op de besproken schietpunt(en) neergelegd en de schutter maakt zich mentaal klaar. De RO zal vragen of deze gereed is en wanneer dit beaamt wordt zal de RO “Stand by” zeggen en het startsignaal geven. Tijdens het verloop van de stage zal de RO zich niet met de schutter bemoeien, tenzij er een veiligheidsrisico voordoet of de schutter even de kluts kwijt is. Na de stage zal de RO de tijd omroepen gevolgd door het aantal missers en eventuele volgordefouten. Wanneer de stage zonder missers of fouten is doorlopen is deze “Clean”, wat vaak met een Yee-Haw wordt toegejuicht door de Posse. De schutter loopt met de wapens in de veilige richting naar de ontlaadtafel, waar de “Ontlaad RO” toezicht houdt op het ontladen van de revolvers en zowel het geweer als jachtgeweer controleert. Ondertussen heeft de RO “Range is safe” afgegeven, waarna de doelen opgezet worden en waar nodig nog hulzen geraapt worden. De wapens worden weer teruggezet in het rek/foedraal/gun cart en de schutter neemt even de tijd alles weer op orde te brengen. Daarna wisselt hij een taak af met een schutter die nog niet geschoten heeft, zodat deze ook voldoende voorbereiding kan hebben. Wanneer de stage voorbij is volgt een volgende briefing en begint het verhaal van voren af aan.