De DWSA

In het kort:
De Dutch Western Shooting Association is een vereniging voor iedereen die ge├»nteresseerd is in het Western-wereldje, met alles dat daar omheen hangt. Voornamelijk zijn wij een overkoepelend orgaan voor de sportschutter die graag met “Western”-wapens schiet. Wij proberen schietverenigingen die een Westernwedstrijd willen organiseren een houvast te geven en waar nodig te adviseren en assisteren. Elke wedstrijd kan zo wel zijn eigen identiteit behouden, maar wordt wel naar bepaalde standaarden georganiseerd. De DWSA houdt zich bezig met twee verschillende wedstrijdtypes: klassieke DWSA wedstrijden en de (inter)nationale Cowboy Action Shooting (CAS) wedstrijden. Meer informatie over deze wedstrijdtypes vindt u onder deze links:
 
 
 
Over de DWSA:
De DWSA is opgericht op 5 mei 2002 met het idee om gelijkgezinde schutters in het (toen) verdeelde Westernwereldje bij elkaar te brengen, om op deze manier wat meer organisatie in het geheel te brengen. Aangezien de DWSA een nieuwe speler was op schietsportgebied, was er al snel contact met de KNSA. Na jarenlange discussies en onderhandelingen is dit helaas op niets uitgelopen. Recentelijk is echter het Landelijk Platform Legaal Wapenbezit opgericht, waarvan de DWSA vanaf het begin lid is. Via deze weg proberen de vele verenigingen die iets met wapenbezit te maken hebben onderling kennis en kunde uit te wisselen en een gezamenlijke stem te hebben tegenover Justitie, Politie en Politiek.
 
Als DWSA zijn wij een overkoepelend orgaan die verenigingen die wedstrijden of westernweekenden organiseren waar nodig adviseren en helpen. Dit kan alle vormen aannemen, van slechts een vermelding in onze agenda, tot het verzorgen van demonstraties en wedstrijden. Daarnaast zijn al onze leden gedekt onder een gezamenlijke verzekering. In onze toekomst hopen wij van het contact met het LPLW uit te breiden en een gecertificeerde discipline binnen de schietsport te worden. Uiteraard zullen wij waar nodig onze wedstrijdreglementen aanpassen aan de steeds veranderende regels en wetten rondom het wapenbezit en -gebruik.